Цікаві факти про походження друкованих символів

Цікаві факти про походження друкованих символів

Відсоток «%»
Саме слово «відсоток» походить від лат. «Pro ​​centum», що означає в перекладі «сота частка». У 1685 році в Парижі була видана книга «Посібник з комерційної арифметики» Матьє-де ла Порта. В одному місці йшлося про відсотки, які тоді позначали «cto» (скорочено від cento). Однак складач прийняв це «cto» за дріб і надрукував «%». Так через друкарські помилки цей знак увійшов в ужиток.

Амперсанд «& amp;»
Авторство амперсанда приписують Тірон Марк Туллій, відданому рабу і секретарю Цицерона. Навіть після того як Тирон став вільновідпущеником, він продовжував записувати цицероновской тексти. І до 63 році до н. е. винайшов свою систему скорочень для прискорення листи, звану «тіроновскімі знаками» або «тіроновимі нотами» (Not? Tironian ?, оригіналів не збереглося), якими користувалися до XI століття (так що заодно Тирона вважають ще й основоположником римської стенографії).

Знак питання "?"
Зустрічається в друкованих книгах з XVI століття, однак для вираження питання він закріплюється значно пізніше, лише в XVIII столітті.
Накреслення знака походить від латинських букв q і o (quaestio – пошук [відповіді]). Спочатку писали q над o, які потім трансформувалися в сучасне накреслення.

Знак оклику «!»
Знак оклику походить від виразу «note of admiration» (позначка про подиві). За однією з теорій його походження, це було латинське слово для позначення радості (Io), написане з літерою «I» над літерою «o». Вперше знак оклику з’явився в «Катехизмі Едуарда VI», надрукованому в Лондоні в 1553 році.

Собачка, або комерційне пов «@»
Походження цього символу невідомо. Традиційна гіпотеза – середньовічне скорочення латинського прийменника ad (означає «до», «на», «до», «у», «при»).
У 2000 році Джорджіо Стабіле, професор Сапієнца, висунув іншу гіпотезу. У листі, написаному флорентійським купцем в 1536 році, згадувалася ціна однієї «A» вина, причому буква «A» була прикрашена завитком і виглядала як «@» згідно Стабіле, це було скорочене позначення одиниці вимірювання об’єму – стандартної амфори.

У іспанською, португальською, французькою мовами символ @ традиційно означає арроба – старовинну іспанську міру ваги, рівну 11,502 кг (в Арагоні 12,5 кг); саме слово походить від арабського «ар-руб», що означає «Четвертої» (чверть ста фунтів). У 2009 році іспанський історик Хорхе Романсі виявив скорочення арроба символом @ в арагонской рукописи Taula de Ariza написаної у 1448 році, майже за століття до флорентійського листи, вивченого Стабіле.

Схожі на @ знаки зустрічаються в російських книгах XVI-XVII століть – зокрема, на заголовному аркуші Судебника Івана Грозного (1550). Зазвичай це прикрашена завитком буква «аз», що позначає в кириличній системі числення одиницю, у випадку з Судебником – перший пункт.

Октоторп або дієз «#»
Етимологія та англійська орфографія (octothorp, octothorpe, octatherp) слова спірні.

За одними відомостями, знак походить з середньовічної картографічної традиції, де так позначалася село, оточена вісьмома полями (звідси і назва «octothorp»).

За іншими повідомленнями, це жартівливий неологізм працівника Bell Labs Дону Макферсона (англ. Don Macpherson), що з’явився на початку 1960-х років, від octo- (лат. Octo, рос. Вісім), що говорить про вісім «кінці» символу, і – thorpe, що відсилає до Джима Торпу (медалістові Олімпійських ігор, яким Макферсон цікавився). Однак Дуглас Керр (англ. Douglas A. Kerr) у своїй статті «The ASCII Character" Octatherp "» говорить, що «octatherp» створений в якості жарту їм самим, а також інженерами Bell Labs Джоном Шаак і Гербертом Утлаутом. Видання «The Merriam-Webster New Book of Word Histories» (1991) дає варіант написання «octotherp» як оригінальний, і вважає телефонних інженерів його авторами.

Крапка з комою «;»
Крапка з комою вперше введена італійським друкарем Альдом Мануцием (італ. Aldo Pio Manuzio; 1449 / 1450-1515), що використав її для поділу протилежних слів і незалежних частин складносурядних речень. Шекспір ​​вже використав крапку з комою в своїх сонетах. У російських текстах кома і крапка з комою з’явилися наприкінці XV в.

Зірочка, або Астеріск «*»
Був введений в 2 столітті до н. е. в текстах Олександрійської бібліотеки античним філологом Аристофаном Візантійським для позначення неясностей.

Дужки «()»
Круглі дужки з’явилися в 1556 році у Тартальи (для подкоренного висловлювання) і пізніше у Жирара. Одночасно Бомбелли використовував у якості початкової дужки куточок у вигляді букви L, а в якості кінцевої – його ж у перевернутому вигляді (1550); такий запис стала прабатьком квадратних дужок. Фігурні дужки запропонував Виет (1593). Все ж більшість математиків тоді воліли замість дужок надчёрківать виділяється вираз. У загальне вживання дужки ввів Лейбніц.

Тільда ​​«~»
У більшості мов наголосами тильда відповідає знаку, що стався з букв n і m, які в середньовічній скоропису часто писалися над рядком (над попередньою літерою) і в накресленні виродилися в хвилясту лінію.